Werkwijze & tarieven
Als je een bepaalde (of onbepaalde) vraag hebt, kun je dat met het contactformulier laten weten. Dan bel ik je terug om je vraag te bespreken. Je mag me ook zelf bellen en je vraag voorleggen.

Als je graag een behandeling wilt, kun je bij mij in de praktijk langskomen. Of ik kom met mijn mobiele massagetafel naar jou. Ik neem dan eerst een interview bij je af om te kijken hoe je lichamelijk en geestelijk in je vel zit. En dan stel ik samen met je vast hoe ik je ga behandelen.

De Tuinamassage kost 57,50 euro per uur.
Een behandeling duurt tussen 1 uur en 1,5 uur.

Zen&Vitaal is aangesloten bij beroepsvereniging VNT. De kosten (of een deel ervan) kun je via de aanvullende verzekering terugkrijgen bij de meeste verzekeraars.  Mocht je het zeker willen weten, check het dan bij je verzekeraar.

 

Daarnaast is mijn praktijk aangesloten bij een geschillencommissie. Hieronder vind je, wat je kunt doen als je een klacht over Zen&Vitaal hebt.

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt –  je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/  Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van Zorggeschil.

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vind je op mijn website. De geschillenregeling van Zorggeschil zal je in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

 

Heb je een vraag?

Neem vrijblijvend contact met ons op